Určtite nie sme zamestnanci obchodného reťazca, snažiaci sa presadiť vo svojom portfóliu, nie sme ani platení pracovníci kaviarenského reťazca. Sme partia kamarátov, ktorá má za sebou participáciu na projektoch ako:

  • Café Sládkovič v Trenčíne
  • Café republika v Žiline
  • Bábovka – café and bakery v Trnave

Všetko to sú krásne projekty, pri ktorých sa človek formuje, i deformuje preto aby sa mohol formovať ďalej, spoznáva seba a spoznáva svet kávy. 

Časom príde moment, keď samotné skúsenosti z budovania modernej slovenskej indentity kaviarníctva volajú po niečom zásadnom, po vlastnom pražení kávy tak, ako si myslíme, že je správne.

Budeme robiť chyby, odpustite, ale budeme sa snažiť čo najviac sa bude dať, aby sme poskytli opäť nový pohľad na praženie speciality grade kávy. Osobitne sa tešíme na microloty, v čom chceme vidieť malé oživenie našej malej kávovej scény.

… a preto od leta 2019 nájdete v Trenčíne malý obchodík s názvom LAKAVA – ručne pražená káva.